Novinky

29.11.2021 11:00
  Napadl sníh a my vyjíždíme! Adventní jízdy na Jemnické dráze! Od 27.11 do 19.12. Každý víkend až do Vánoc se můžete svézt motorovým vozem tak, jako jsme jezdili na podzim.   Adventní...
12.11.2021 20:54
Jsme velice rádi, že zpětně můžeme mezi hlavní partnery doplnit také Jihomoravský kraj, který schválil dotaci na akci oslav, která se uskutečnila 28. 8. 2021 a právě díky této dotaci se podaří akce dofinancovat. Děkujeme!
20.08.2021 21:07
Pro zájemce o rezervaci místa v 1. třídě rychlíku Dyje prodloužíme možnost rezervace do 25. 8., podmínkou je provedení platby nejpozději 26. 8. dopoledne. Největší zájem je o rezervace ve směru z Prahy do Znojma, pro tento směr doporučujeme rezervaci co nejdříve. Ostatní spoje mají volných míst v...

Pozvánky

22.07.2021 10:40
Výletním vlakem do Hevlína Jako novinku letošní sezóny připravujeme jízdy vyhlídkového vlaku na místní dráze mezi stanicemi Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Hevlín. Vlaky pojedou všechny srpnové soboty čtyřikrát v obou směrech. Odjezdy z Hrušovan budou 9:45, 11:45, 14:45 a 16:45, odjezdy z...

Anketa

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

       Spolek je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. za účelem společného prosazování podpory přitažlivé a ekologicky šetrné veřejné dopravy ve výše vymezeném prostoru jihozápadní Moravy s vazbami na přilehlou oblast Dolního Rakouska a sousedící regiony ČR, dále pak za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot v daném území a za účelem dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti.

 

 

Hlavní cíle spolku jsou:

 • podpora rozvoje atraktivní a ekologicky šetrné veřejné dopravy;
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy;
 • ochrana přírody a krajiny, památek a kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
 • prosazování principů trvale udržitelného života a rozvoje občanské společnosti.

 

Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností a šíření všeobecné osvěty v oblastech rozvoje udržitelné, ekologicky šetrné veřejné dopravy a ochrany životního prostředí, zejména:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány územního plánování, strategického rozvoje, rozvoje dopravy, státní památkové péče a ochrany životního prostředí a se správci státní, krajské i obecní dopravní infrastruktury;
 • kooperace s jinými sdruženími majícími obdobné cíle;
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
 • vydávání osvětových tiskovin;
 • soustřeďování a poskytování informací;
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
 • účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy, obecní a krajské samosprávy a s odbornými veřejnými institucemi.

 

 

    Spolek působí na území jihozápadní Moravy, které je dnes administrativně rozděleno mezi tři kraje České republiky - Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský. Územně tento prostor přibližně vymezují obvody obcí III. stupně (s rozšířenou působností) Znojmo, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Dačice. Sídlem spolku je Znojmo a Moravské Budějovice, adresa spolku je Kosmákova 73, 676 02 Moravské Budějovice.

 

 

     Stanovy spolku SVD-JZM

 

 

Působnost našeho Spolku:

 

Mapa působnosti SVD-JZM