Autoři fotografií: Václav Kopečný, Ing. Mirko Večeř